امروز: شنبه 28 بهمن 1396
  • حضرت علی (ع): ارزش هر كسى آن چيزى است كه نيكو انجام دهد .
  • حضرت علی (ع): عالمانه سخن گوييد تا قدر شما روشن گردد .
  • حضرت علی (ع): هر كه خير جويد سرگردان نشود، و كسى كه مشورت نمايد پشيمان نگردد .
  • حضرت علی (ع): ايمان چهارپايه دارد: توكّل بر خدا، واگذاردن كار به خدا، تسليم به امر خدا و رضا به قضاى الهى .

خبر نامه

آمار و اطلاعات

شبکه ما

madheeshgh-11

فاطمیه۱۳۹۱-مکتب الرضا(ع) اصفهان

نوحه های زیبای فاطمیه ۱۳۹۱ که در هیئت مکتب الرضا(ع) اصفهان اجرا شده است به صورت صوتی آماده دریافت میباشد.

madheeshgh-10

فاطمیه۱۳۹۱-ظهر شهادت

نوحه های زیبای ظهر شهادت فاطمیه ۱۳۹۱ که در هیئت عاشقان سیدالشهداء(ع) اجرا شده است به صورت صوتی آماده دریافت میباشد.

madheeshgh-09

فاطمیه۱۳۹۱-زرین شهر

نوحه های زیبای فاطمیه ۱۳۹۱ که در هیئت امیرالمومنین(ع) زرین شهر اجرا شده است به صورت صوتی آماده دریافت میباشد.

madheeshgh-08

فاطمیه۱۳۹۱-حسینیه بنی فاطمه،شب پنجم

نوحه های زیبای شب پنجم فاطمیه ۱۳۹۱ که در حسینیه بنی فاطمه اصفهان اجرا شده است به صورت صوتی آماده دریافت میباشد.

madheeshgh-07

فاطمیه۱۳۹۱-حسینیه بنی فاطمه شب چهارم

نوحه های زیبای شب چهارم فاطمیه ۱۳۹۱ که در حسینیه بنی فاطمه اصفهان اجرا شده است به صورت صوتی آماده دریافت میباشد.

Capture9 (Copy)

فاطمیه۱۳۹۱-حسینیه بنی فاطمه شب سوم

نوحه های زیبای شب سوم فاطمیه ۱۳۹۱ که در حسینیه بنی فاطمه اصفهان اجرا شده است به صورت صوتی آماده دریافت میباشد.

madheeshgh-06

فاطمیه۱۳۹۱-حسینیه بنی فاطمه،شب اول

نوحه های زیبای شب اول فاطمیه ۱۳۹۱ که در حسینیه بنی فاطمه اصفهان اجرا شده است به صورت صوتی آماده دریافت میباشد.

madheeshgh-05

فاطمیه۱۳۹۱-زینبیون شب سوم

نوحه های زیبای شب سوم فاطمیه ۱۳۹۱ که در محفل زینبیون اصفهان اجرا شده است به صورت صوتی آماده دریافت میباشد.

صفحه 1 از 212