امروز: شنبه 28 بهمن 1396
  • حضرت علی (ع): ارزش هر كسى آن چيزى است كه نيكو انجام دهد .
  • حضرت علی (ع): عالمانه سخن گوييد تا قدر شما روشن گردد .
  • حضرت علی (ع): هر كه خير جويد سرگردان نشود، و كسى كه مشورت نمايد پشيمان نگردد .
  • حضرت علی (ع): ايمان چهارپايه دارد: توكّل بر خدا، واگذاردن كار به خدا، تسليم به امر خدا و رضا به قضاى الهى .

خبر نامه

آمار و اطلاعات

شبکه ما

madheeshgh-33

شب هفتم محرم ۱۳۹۰-حضرت علی اکبر (ع)

نوحه های زیبای شب هفتم محرم ۱۳۹۰ که در هیئت مکتب الحسین (ع) اصفهان اجرا شده است به صورت صوتی و تصویری آماده دریافت میباشد.

madheeshgh-32

شب ششم محرم ۱۳۹۰-حضرت علی اصغر (ع)

نوحه های زیبای شب ششم محرم ۱۳۹۰ که در هیئت مکتب الحسین (ع) اصفهان اجرا شده است به صورت صوتی و تصویری آماده دریافت میباشد.

madheeshgh-31

شب پنجم محرم ۱۳۹۰-حضرت قاسم (ع)

نوحه های زیبای شب پنجم محرم ۱۳۹۰ که در هیئت مکتب الحسین (ع) اصفهان اجرا شده است به صورت صوتی و وتصویری آماده دریافت میباشد.

madheeshgh-30

شب چهارم محرم ۱۳۹۰-حضرت حر (ع)

نوحه های زیبای شب چهارم محرم ۱۳۹۰ که در هیئت مکتب الحسین (ع) اصفهان اجرا شده است به صورت صوتی و تصویری آماده دریافت میباشد.

madheeshgh-29

شب سوم محرم ۱۳۹۰-حضرت رقیه (س)

نوحه های زیبای شب سوم محرم ۱۳۹۰ که در هیئت مکتب الحسین (ع) اصفهان اجرا شده است به صورت صوتی آماده دریافت میباشد.

madheeshgh-28

شب دوم محرم ۱۳۹۰-ورود کاروان به کربلا

نوحه های زیبای شب دوم محرم ۱۳۹۰ که در هیئت مکتب الحسین (ع) اصفهان اجرا شده است به صورت صوتی آماده دریافت میباشد.

madheeshgh-27

شب اول محرم ۱۳۹۰-حضرت مسلم (ع)

نوحه های زیبای شب اول محرم ۱۳۹۰ که در هیئت مکتب الحسین (ع) اصفهان اجرا شده است به صورت صوتی آماده دریافت میباشد.

madheeshgh-25

شهادت حضرت مسلم (ع)۱۳۹۱ -شب سوم

نوحه های زیبای شب سوم شهادت حضرت مسلم (ع) ۱۳۹۱ که در هیئت مکتب الحسین (ع) اصفهان اجرا شده است به صورت صوتی آماده دریافت میباشد.

صفحه 1 از 3123