امروز: شنبه 28 بهمن 1396
  • حضرت علی (ع): ارزش هر كسى آن چيزى است كه نيكو انجام دهد .
  • حضرت علی (ع): عالمانه سخن گوييد تا قدر شما روشن گردد .
  • حضرت علی (ع): هر كه خير جويد سرگردان نشود، و كسى كه مشورت نمايد پشيمان نگردد .
  • حضرت علی (ع): ايمان چهارپايه دارد: توكّل بر خدا، واگذاردن كار به خدا، تسليم به امر خدا و رضا به قضاى الهى .

خبر نامه

آمار و اطلاعات

شبکه ما

madheeshgh-60

شهادت امام رضا (ع) ۱۳۹۱-مشهد الرضا

نوحه های زیبای شام شهادت امام رضا (ع) ۱۳۹۱ که در هیئت غریب مدینه امیر کلا اجرا شده است به صورت صوتی آماده دریافت میباشد.

madheeshgh-59

۲۷ صفر ۱۳۹۱-DVDRip

نوحه های زیبای شب ۲۷ ماه صفر ۱۳۹۱ که در هیئت غریب مدینه امیر کلا اجرا شده است به صورت صوتی و تصویری آماده دریافت میباشد.

madheeshgh-63

شهادت حضرت ام کلثوم۹۰-DVDRip (درخواستی)

نوحه های زیبای شهادت حضرت ام کلثوم (س) ۱۳۹۰ که در هیئت محبین ام البنین (س) اصفهان اجرا شده است به صورت صوتی و تصویری آماده دریافت میباشد.

madheeshgh-62

شب دهم محرم ۱۳۹۱-DVDRip

نوحه های زیبای شب دهم محرم ۱۳۹۱ که در هیئت مکتب الحسین (ع) اصفهان اجرا شده است به صورت صوتی و تصویری آماده دریافت میباشد.

madheeshgh-61

شب نهم محرم ۱۳۹۱-DVDRip

نوحه های زیبای شب نهم محرم ۱۳۹۱ که در هیئت مکتب الحسین (ع) اصفهان اجرا شده است به صورت صوتی و تصویری آماده دریافت میباشد.

madheeshgh-60

شب هشتم محرم ۱۳۹۱-DVDRip

نوحه های زیبای شب هشتم محرم ۱۳۹۱ که در هیئت مکتب الحسین (ع) اصفهان اجرا شده است به صورت صوتی و تصویری آماده دریافت میباشد.

madheeshgh-58

شب هفتم محرم ۱۳۹۱-DVDRip

نوحه های زیبای شب هفتم محرم ۱۳۹۱ که در هیئت مکتب الحسین (ع) اصفهان اجرا شده است به صورت صوتی و تصویری آماده دریافت میباشد.